ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΜΗΜΑΩΡΑ ΑΓΩΝΑΑΝΤΙΠΑΛΟΣΓΗΠΕΔΟΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣΑΓΩΝΑΣ/ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/9Κ14 2006-079.30ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ8.30ΦΙΛΙΚΟΣΚΙΟΣΣΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/9Κ12 200911.00ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ10.00ΦΙΛΙΚΟΣΚΙΟΣΣΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/9201211.00ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ10.30ΦΙΛΙΚΟΣΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/92013-201411.00ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ10.30ΦΙΛΙΚΟΣΜΗΛΙΩΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/9Κ12 200812.00ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ11.00ΦΙΛΙΚΟΣKΟΥΜΛΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/9Κ10 201012.00ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ11.30ΦΙΛΙΚΟΣΖΕΡΒΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/9Κ10 201112.00ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ11.30ΦΙΛΙΚΟΣMΗΛΙΩΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/9K16 2004-0513.00ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ12.00ΦΙΛΙΚΟΣΖΕΡΒΑΣ