ΑΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :


ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :


ΖΗΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣΤΣΙΜΤΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ :


ΠΕΤΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ :


ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ :


ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΚΕΣΟΓΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ :


ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΛΗ


ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ


ΠΑΡΙΣΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ


ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ