ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΜΗΜΑΩΡΑ ΑΓΩΝΑΑΝΤΙΠΑΛΟΣΓΗΠΕΔΟΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣΑΓΩΝΑΣ/ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/9Κ169.30ΠΑΟΠ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ8.30ΦΙΛΙΚΟΣΖΕΡΒΑΣ
Κ1411.00ΠΑΟΠ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ10.00ΦΙΛΙΚΟΣΚΙΟΣΣΕΣ
Κ12 (2008)12.00ΠΑΟΠ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ11.30ΦΙΛΙΚΟΣΚΟΥΜΛΙΑΣ
Κ12 (2009)12.00ΠΑΟΠ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ11.30ΦΙΛΙΚΟΣΚΙΟΣΣΕΣ
201212.00ΠΑΟΠ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ11.30ΦΙΛΙΚΟΣΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
201013.00ΠΑΟΠ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ12.30ΦΙΛΙΚΟΣΖΕΡΒΑΣ
201113.00ΠΑΟΠ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ12.30ΦΙΛΙΚΟΣΜΗΛΙΩΤΗΣ
2013-201413.00ΠΑΟΠ Ν. ΑΜΙΣΣΟΥΜΙΚΡΟΥ ΔΑΤΟΥ12.30ΦΙΛΙΚΟΣΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ